Bewoners van het Amsterdamse gebied Oud-West mogen binnenkort niet meer dan de helft van hun tuin betegelen. De maatregel van stadsdeel West moet ervoor zorgen dat regenwater makkelijker weg kan lopen.

Het beleid richt zich volgens bestuurslid Melanie van der Horst specifiek op Oud-West omdat dit "het meest versteende stukje van Nederland" zou zijn. "Daardoor kunnen bewoners te maken krijgen met een waterprobleem bij hevige neerslag."

De maatregel zal enkel gelden bij de aanleg van nieuwe tuinen. Mensen die hun tuin al betegeld hebben, worden niet gevraagd een deel van de tegels te verwijderen.

Van der Horst onderkent dat het beleid lastig te handhaven wordt. "We kunnen niet maandelijks alle binnentuintjes controleren. Maar er is de nodige inzet beschikbaar en we doen daarnaast een beroep op buurtbewoners om het bij ons te melden als iemand zich niet aan de regels houdt."

Daarnaast wil het stadsdeel de "grote explosie van het aantal verbouwingen" in Oud-West tegengaan. Dakterrassen mogen binnenkort maximaal de helft van het dak beslaan en balkons krijgen een maximale diepte van anderhalve meter.