De gemeente Amsterdam heeft zeven 'zoekgebieden' uitgekozen waar in de toekomst mogelijk windmolens komen. Het gaat onder meer om IJburg, Zeeburgereiland, Zuid en de omgeving van Noorder IJplas en Gaasperplas.

In die gebieden gaat de gemeente onderzoeken hoeveel windmolens er eventueel geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt per gebied verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing, bouw en exploitatie.

Wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid wil dat 80 procent van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens in 2030 van zon- en windstroom uit de stad komt. "Juist omdat
Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten."

Als de zeven zoekgebieden niet leiden tot voldoende zon- en windenergie, of als er "een grotere landelijke opgave aankomt", dan wordt het IJmeer als extra zoekgebied aan de lijst toegevoegd. Vooralsnog wordt het IJmeer landelijk ontzien. Buiten de zoekgebieden vindt geen onderzoek plaats.