De Rekenkamer Metropool Amsterdam is een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid en vindbaarheid van openbare toiletten. Daardoor moet duidelijk worden in hoeverre de gemeente zorgt voor voldoende toiletten in de stad.

Twee onderzoekers zullen zich het komende half jaar met het onderwerp bezighouden. Ze brengen het aantal openbare toiletten in kaart en het aantal dat toegankelijk is voor vrouwen en mensen met een fysieke beperking.

Ook kijken ze of de toiletten goed vindbaar zijn en of ze op 500 meter afstand van elkaar liggen in de binnenstad en in drukke voetgangersgebieden. Eerder vroeg een meerderheid van de gemeenteraad namelijk om die 500 meter als norm te nemen.

"Het onderzoek richt zich op de inspanningen van de gemeente om openbare toiletten te realiseren dan wel door via contacten met andere partijen toiletten open te stellen en vindbaar te maken", meldt de Rekenkamer. "We richten ons op wat de gemeente in dit verband doet."

Norm wordt niet overal gehaald

Het rapport wordt in juli verwacht. De Rekenkamer, die als taak heeft om de "doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid" van het handelen van de gemeente te onderzoeken, vraagt daarna om een reactie van het stadsbestuur.

In november schreef het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad dat een norm van 500 meter niet overal gehaald wordt. Omdat er geen geld voor was vrijgemaakt, is het niet mogelijk om op grote schaal meer toiletten te plaatsen.