Amsterdamse schoolbesturen hebben maandag een noodplan (pdf) tegen het lerarentekort overhandigd aan minister Arie Slob, waarin ze onder meer pleiten voor een vierdaagse lesweek. Op de vijfde dag in de week krijgen kinderen dan les van een externe, onbevoegde professional.

De scholen mogen zelf kiezen op welke dag het curriculum niet meer door de school zelf wordt ingevuld. Het alternatieve programma kan op verschillende manieren worden ingevuld, maar moet vallen binnen de domeinen Sport en Beweging, Natuur en Wetenschap, Kunst en Cultuur, Burgerschapsvorming of Talentontwikkeling. Door de vierdaagse lesweek moet de werkdruk voor leerkrachten afnemen en de kwaliteit van de lessen toenemen.

Om te voorkomen dat de scholen door de inspectie op de vingers worden getikt, moeten de schoolbesturen er onder meer voor zorgen dat de vier kernlesdagen worden gegeven door bevoegde leerkrachten.

De schoolbesturen stelden het noodplan samen met de gemeente Amsterdam, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie van het Onderwijs. Het plan bevat in totaal drie opties tegen het nijpende tekort aan 384 voltijd leerkrachten in Amsterdam, dat 10.000 leerlingen treft. De vierdaagse lesweek is een van die opties. De overige twee varianten zijn het vergroten van klassen en onbevoegden vaker voor de klas te zetten. Welke optie het meest geschikt is, moet per school worden bepaald.

Begin december bleven zestien Amsterdamse basisscholen in Nieuw-West een week dicht vanwege het lerarentekort, waardoor circa 5.400 leerlingen noodgedwongen thuis bleven. "We moeten ons allemaal realiseren dat het onderwijs in Nederland in een enorme crisis verkeert. In een welvarend land als Nederland is dat toch wel heel erg", aldus de Amsterdamse Onderwijswethouder Marjolein Moorman destijds.

Noodplan op verzoek van minister

De schoolbesturen maakten het noodplan op verzoek van de minister. Ook schoolbesturen in andere grote steden, zoals Rotterdam, hebben een noodplan samengesteld. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de minister bereid is de wensen van de schoolbesturen in te willigen. De schoolbesturen zelf zeggen verder te willen werken aan de invoering van de maatregelen en de gemeente zegt hen daarbij te willen helpen.

Onderwijswethouder Moorman schrijft maandag in een brief aan de gemeenteraad dat ze het noodplan steunt, maar ze uit ook haar zorgen. "Ik vind het van het grootste belang dat de uit nood geboren maatregelen niet de nieuwe norm worden in het onderwijs en dat negatieve effecten op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid uitblijven."