De gemeenteraad in Amsterdam heeft steun uitgesproken voor het manifest #ikmaakmedrug, waarin voor een soepeler drugsbeleid wordt gepleit. De raad stemde in met motie van D66-raadslid Alexander Hammelburg.

In het manifest, dat deze week is gepubliceerd door D66, verslavingskliniek Jellinek en onderzoeker Ton Nabben, wordt gepleit voor een nieuwe drugsaanpak. Het manifest is opgesteld onder leiding van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp.

In plaats van een verbod, ziet D66 meer in het reguleren van drugs. "Verbieden heeft geen zin, die drugs komen er toch wel in", is te lezen in het manifest.

Het uitgangspunt is vooral om gezondheidsrisico's van drugs zo laag mogelijk te houden. "We moeten samen zorgen dat de aanpak van de overheid erop gericht is om zowel de schadelijke effecten van drugsgebruik als van drugsbestrijding te beperken", stelt Hammelburg.

Meerdere strafrechtadvocaten, verslavingsdeskundigen, wetenschappers en mensen uit de dancesector zouden het manifest al hebben ondertekend.