De proef met broodkliko's om rattenoverlast te bestrijden in de Amsterdamse stadsdelen Oost, West en Nieuw-West wordt verlengd tot in ieder geval juni dit jaar. De pilot startte een jaar geleden en blijkt succesvol te zijn.

Uit cijfers van de GGD blijkt dat het aantal rattenmeldingen in de stadsdelen waar de broodkliko is gebruikt, ook echt is afgenomen. In Nieuw-West daalde het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar met 31 procent. In Oost was dit 15 procent en in West met 12 procent. In stadsdeel Zuid en Centrum is het aantal meldingen juist toegenomen.

De kliko's werden geplaatst om bewoners te stimuleren om brood dat ze anders voerden aan eenden, vogels of vissen, daarin te deponeren. Het voeren van de dieren en het vele brood trekt ratten aan.

In stadsdeel West is tussen januari en oktober vorig jaar ruim 25.000 kilo oud brood opgehaald. De opgehaalde broodresten worden uiteindelijk vergist tot biogas en compost.

Veel mensen denken dat ze een goede daad verrichten door stadsdieren te voeren, maar ze helpen de dieren juist helemaal niet. Brood is slecht voor vogels en het water raakt erdoor vervuild.

De gemeente laat weten dat de proef in juni weer wordt geëvalueerd. Ook zal er dan besloten worden of de test nog langer doorgaat of dat deze verder wordt uitgebreid naar de rest van de stad.