De gemeente Amsterdam inventariseert alle gemeentelijke panden van vóór 1960 en vervangt per direct loden waterleidingen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan kinderdagverblijven en scholen, schrijven verantwoordelijk wethouders Laurens Ivens en Simone Kukenheim maandag in een brief aan de gemeenteraad.

In zeker veertien gemeentelijke gebouwen is onlangs te veel lood in het drinkwater aangetroffen, waaronder in kinderdagverblijven. Naar schatting heeft de stad nog duizenden woningen en andere gebouwen van vóór 1960 met loden leidingen. Het grootste deel van die woningen is sindsdien ten minste één keer intensief gerenoveerd, waarbij loden leidingen zijn vervangen. De nog resterende loden waterleidingen worden nu ook zo snel mogelijk gesaneerd.

Onder meer in woningen in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot in het Amsterdamse stadsdeel Noord werd lood aangetroffen in het drinkwater. Een groot deel van die woningen is eigendom van Ymere. De woningcorporatie heeft inmiddels ongeveer 6.300 woningen, bijna achthonderd watermonsters laten nemen, en 8 miljoen euro gereserveerd voor het vervangen van de leidingen.

De corporatie verwacht dat het twee tot drie jaar duurt om alle loden leidingen in Noord te vervangen. Waternet adviseert woningeigenaren om extra watertappunten of buitenkraantjes te plaatsen op plekken waar de sanering langer in beslag neemt.

In principe is de huiseigenaar van een pand zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen. Als die dit echter weigert, kan de gemeente momenteel op basis van het Bouwbesluit niet ingrijpen. Amsterdam vindt dat de landelijke regels hieromtrent moeten worden aangepast, zodat een eigenaar toch kan worden verplicht loden leidingen te vervangen. Daarover is de gemeente in gesprek met de betrokken ministeries.