Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam vier jaar cel geëist tegen een man uit Amsterdam voor de grootschalige handel in illegaal vuurwerk en verdovende middelen in de omgeving van Amsterdam.

De verdachte beschikte over grote hoeveelheden zwaar illegaal vuurwerk, waaronder vierhonderd stuks Cobra 6. Dit type vuurwerk geeft zeer zware knallen, die onder meer schade aan het gehoor kunnen veroorzaken. Verkeerd gebruik van de Cobra 6 kan grote risico's met zich meebrengen. De officier van justitie wees op meerdere voorbeelden van mensen die door dergelijk vuurwerk ledematen zijn verloren.

Daarnaast had de man meer dan tweehonderd zogeheten shells voorhanden. Dit siervuurwerk is tevens zeer krachtig en mag enkel door professionals worden gebruikt. De meeste dodelijke slachtoffers door vuurwerk kwamen de afgelopen jaren door shells. Ook aan het vervoer en de opslag van dit vuurwerk zijn strenge veiligheidsvoorschriften verbonden in verband met de aanzienlijke explosieve ladingen.

Naast het illegale vuurwerk beschikte de verdachte over grote hoeveelheden GHB en MDMA.

'Verdachte gebruikte afgeschermde communicatiemiddelen'

Uit onderzoek is gebleken dat de man voor zijn criminele activiteiten gebruikmaakte van afgeschermde communicatiemiddelen om zo op grote schaal illegaal vuurwerk en verdovende middelen te verkopen. Volgens de officier van justitie liet hij zich vooral leiden door het winstoogmerk en hield hij geen rekening met de risico's en schadelijke gevolgen van verdovende middelen en illegaal vuurwerk.

De feiten zijn volgens de officier dusdanig ernstig dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is.

De rechtbank doet op 29 januari uitspraak in de zaak.