Het aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam is het afgelopen jaar licht gedaald. Wel telde de hoofdstad het grootste aantal misdrijven van alle Nederlandse steden.

Vorig jaar werden in totaal 80.217 misdrijven geregistreerd in de stad. Een jaar eerder waren dat er zo'n vierhonderd meer, blijkt uit jaarcijfers van de politie die woensdag zijn gepubliceerd. Na Amsterdam werden de meeste misdrijven gepleegd in Rotterdam (51.000) en Den Haag (37.000)

Diefstal van brom- en snorfietsen werd het in 2019 het vaakst gemeld: elfduizend keer. Daarna komen vermogensdelicten (ruim 9.800 meldingen), diefstal uit motorvoertuigen (6.400) en fraude (5.600).

Het aantal misdrijven in Amsterdam neemt al enkele jaren af. In 2012 en 2013 werden er nog meer dan 99.000 misdrijven gepleegd, tegenover ongeveer 94.000 in 2014 en 2015, bijna 90.000 in 2016 en ongeveer 85.000 en 80.600 in 2017 en 2018.

Landelijk is het aantal misdrijven na een jarenlange daling wel weer toegenomen. Voor het eerst sinds 2012 is er een stijging te zien.

In 2019 werden ruim 800.000 misdrijven geregistreerd. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2018. Opvallend is dat een groeiend aantal misdrijven wordt gepleegd door jonge daders.