Het lerarentekort in Nieuw-West gaat mogelijk opgelost worden met lessen buiten de school. Horizonverbreding, talentontwikkeling en veel de wijk uit om te leren in musea of bedrijven. Dat is de kern van het vernieuwende onderwijsmodel dat zestien scholen willen opzetten.

Bij het nieuwe onderwijsmodel richt de leerkracht zich alleen nog op taal, rekenen en wereldoriëntatie. Professionals uit de sport, techniek of journalistiek zorgen voor de lesverdieping. Zo zijn er per klas minder lesuren nodig van de leerkracht zelf. Zodoende zijn er minder leerkrachten nodig, maar heeft een leerkracht ook de handen vrij om de basisvakken te geven in een andere klas.

Joke Middelbeek, bestuursvoorzitter van Stichting Westelijke Tuinsteden, hoopt zo het lerarentekort - dat elke maand nog steeds oploopt - op te lossen. Voor verschraling van de kwaliteit is Middelbeek niet bang. De leerkracht integreert de professionals uit de wijk in het gehele leerproces en houdt zo zicht op de inhoud van de andere lessen.

Zo snijdt het mes aan twee kanten volgens Middelbeek. De leraar richt zich op de basis en houdt ook tijd over voor het opleiden van zijinstromers. De kinderen leren hun horizon te verbreden en leren letterlijk ook buiten het schoolgebouw om.

Naast de OBA, Young Amsterdam en het Van Eesterenmuseum heeft ook Childpress, een kinderpersbureau, zich aangesloten bij de scholen. Elise Sijthoff ziet goede kansen om kinderen hun talenten en de maatschappij te leren kennen.

Middelbeek wil in ieder geval na de zomervakantie starten met het nieuwe onderwijsconcept. De komende weken wordt met de ouders overlegd over de plannen.