De gemeente wil meer ruimte geven aan kleine en nieuwe evenementen in de stad, zodat er een diverser aanbod komt van festivals in Amsterdam. Om dat te bereiken wil het stadsbestuur de regels versoepelen en strenger gaan selecteren bij aanvragen van grootschalige evenementen.

Het nieuwe beleid moet vanaf 1 januari 2021 ingaan, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Met deze aanpak moeten grote evenementen ruimte maken voor kleine initiatieven en nieuwkomers. Op die manier moet er minder vervuiling komen van evenementen en moet geluidsoverlast worden verminderd. Ook hoopt het stadsbestuur dat Amsterdammers die nu nauwelijks toegang hebben tot (muziek)festivals hiermee gestimuleerd worden om evenementen te bezoeken.

Om de regels voor nieuwe en kleine initiatieven te versoepelen onderzoekt de gemeente of een evenement pas bij 250 bezoekers meldingsplichtig kan worden. Nu is een organisatie al meldingsplichtig bij honderd bezoekers. Ook voor evenementen waar tot tweeduizend bezoekers kunnen komen, wil de gemeente eenvoudigere regels opstellen.

Gemeentelijke subsidiepot voor financiële steun

Daarnaast zal het college opnieuw kijken naar de vergunningskosten die organisaties van evenementen moeten betalen en zullen nieuwe evenementen de ruimte krijgen op nieuwe (tijdelijke) locaties in de stad. Voor financiële ondersteuning voor evenementen is er een gemeentelijke subsidiepot. Nieuwe en kleine evenementen zullen voorrang krijgen bij het verdelen van dit geld.

Een externe muziekcommissie zal een selectie maken uit de aanvragen. Deze commissie zal in de eerste helft van 2020 worden samengesteld.