Het COC organiseert zaterdagavond in de Westerkerk in het centrum van Amsterdam een kerstconcert om geld in te zamelen voor dakloze lhbti-jongeren.

Naast het COC zijn ook het Leger des Heils, Goodwillcentra Amsterdam en HVO-Querido betrokken bij de organisatie.

Dakloze lhbti-jongeren staan vaak niet op de radar bij de reguliere dak- en thuislozenzorg, blijkt uit recent onderzoek van Movisie in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Volgens het onderzoek is deze groep lhbti-jongeren dubbel zo kwetsbaar. Vaak hebben ze te maken met ingewikkelde, "op elkaar inwerkende" problemen. Aan de basis daarvan ligt vaak een complexe gezinssituatie. Geweld, psychische problemen en verslaving komen veelvoudig voor, concluderen de onderzoekers.

Het kerstconcert in de Westerkerk begint zaterdagavond om 20.00 uur.