Amsterdam is op dit moment op zoek naar 384 fulltime leraren in het primair onderwijs, schrijft onderwijswethouder Marjolein Moorman in een brief aan de raad. Aan het begin van dit schooljaar ging het nog om 280 vacatures.

De stijging - het gaat om een toename van 37 procent - is onder meer te verklaren door een betere registratie. "Maar we merken ook daadwerkelijk dat leraren hun baan tijdens het schooljaar opzeggen", stelt Moorman in haar brief. Het tekort raakt zo'n tienduizend leerlingen.

Verder valt op dat het lerarentekort bij scholen met veel kinderen met een risico op een onderwijsachterstand gemiddeld drie keer zo groot is als bij scholen waar weinig kinderen met een dergelijk risico op zitten. Het tekort treft sommige scholen dus harder dan anderen.

De scholen die het hardst geraakt worden, moeten wat Moorman betreft het eerst geholpen worden. Ook zegt ze te willen praten over het terugbrengen van het aantal lesuren, "mits dit daadwerkelijk het lerarentekort terugdringt, de kwaliteit van het onderwijs verbetert en zorgt voor meer kansengelijkheid". Ook moeten de ouders volgens de wethouder goed worden ingelicht,