De gemeente Amsterdam gaat de regels rondom vertrekkende directeuren aanscherpen, meldt het college van burgemeester en wethouders woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

Aanleiding van het onderzoek was de ophef over de vertrekregeling van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils. Hij kreeg een ontslagvergoeding van 75.000 euro.

De gemeente schakelde daarop een onafhankelijke partij in om de vertrekregelingen te onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt dat situaties vaak te individueel worden beoordeeld en dat maatwerk vaak ontbreekt. Daardoor is de totstandkoming van vertrekregelingen niet altijd zorgvuldig, rechtmatig of navolgbaar.

Het college zegt maatregelen te treffen naar aanleiding van het rapport en gaat in het voorjaar van 2020 aan de slag met een nieuwe invulling van het beleid. Tot die tijd worden alle besluiten over vertrekregelingen voor topfunctionarissen ter goedkeuring voorgelegd aan het college.