De commissie die de gemeente adviseert over de verbindingen tussen Amsterdam-Noord en het centrum van de stad, heeft in een tussenrapportage een verbinding via het Azartplein aangedragen in plaats van via de Kop van Java.

De verbinding bij het Azartplein zou logischer zijn bij het maken van een nieuw fietsnetwerk.

Veel bewoners van het Java-eiland waren tegen de komst van de brug bij de Kop van Java. Ze vonden die plek onder meer onlogisch. Ook Rijkswaterstaat had kritiek. De brug op die plek zou een gevaar zijn voor de scheepvaart. Schippers waren het daarmee eens.

Volgens de commissie is een keuze tussen een brug of tunnel echter nog niet gemaakt. "De commissie stelt dat het mogelijk is om een brug veilig te maken voor scheepvaart. Ook is het mogelijk om van een tunnel een veilig, vlot, en aangenaam onderdeel van het openbare domein te maken. Er moeten wel heldere prestatiecriteria voor beide opties worden opgesteld."

Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck laat in een reactie weten dat het goed is dat het zogenoemde 'visiedocument' er ligt. Raadsleden worden op 16 januari door de voorzitter van de adviescommissie bijgepraat. Het definitieve rapport komt rond de zomer van volgend jaar pas.