Het Amsterdamse college heeft woensdag besloten dat tijdens de jaarwisseling in alle parken in de stad geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Het besluit vloeit voort uit het plan voor de aanpak van consumentenvuurwerk van de gemeente Amsterdam. Uiteindelijk moet vuurwerk in de stad alleen nog worden toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen plekken, maar daar is nu nog geen sprake van.

"Het afsteken van vuurwerk in parken leidt tot schade aan groenvoorzieningen en tot overlast, omdat de knallen en/of visuele effecten kunnen resulteren in schrikreacties bij in parken en groengebieden aanwezige dieren", aldus het college.

"Het stadsbestuur streeft ernaar om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier als gevolg van het afsteken van vuurwerk terug te dringen."

Eerder werd vuurwerk rond ziekenhuizen al verboden. Bij inrichtingen waar dieren worden verzorgd of opgevangen, is vuurwerk al meerdere jaren niet toegestaan. Volgens de gemeente is er in Amsterdam nog voldoende ruimte om vuurwerk af te steken, nu het in parken verboden wordt.

In eerste instantie was het plan om vuurwerk al vanaf de aankomende jaarwisseling alleen nog maar in speciale zones toe te staan. Uiteindelijk zag de gemeente daar voor nu nog van af. Burgemeester Femke Halsema wil namelijk eerst op kleine schaal experimenteren met vuurwerkzones, voordat die op een grootschalige manier worden ingevoerd.