De raadscommissie Wonen en Bouwen zal op 11 december verder debatteren over de strengere regels voor woningdelers, de Huisvestingsverordening 2020. Dit is woensdagavond besloten nadat de commissieleden er bij de vergadering niet uitkwamen.

De partijen hadden veel vragen en de VVD uitte felle kritiek over de nieuwe regels.

De strengere regels zijn onderdeel van de zogeheten Huisvestingsverordening Amsterdam 2020. Zo wil verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens van Wonen per wijk een quotum voor woningdelen invoeren.

Daarnaast moet elke bewoner een huurcontract hebben, iets wat nu vaak nog niet het geval is. Veel studenten vrezen vooral dat ze door de nieuwe regels op straat komen te staan.

VVD-raadslid Naoum Néhmé is niet tevreden over de antwoorden die wethouder Laurens Ivens de raad gaf, maar zij is niet de enige. Meer raadsleden hebben nog onvoldoende informatie en dus wordt het besluit uitgesteld en weer besproken op 11 december.

'VVD en D66 hebben in 2017 zelf vergunningsplicht ingevoerd'

Fractievoorzitter Reinier van Dantzig van D66 reageerde verbolgen op de kritiek van de VVD. Vooral omdat de VVD en D66 in de vorige Huisvestingsverordening in 2017 zelf vergunningsplicht voor woningdelers had ingevoerd.

Bij een zelfstandige woonruimte met meer dan twee inwoners moest toen een vergunning worden aangevraagd. "Nu zijn die regels soepeler. Tot 1 januari geldt dat quotum niet en voor een vergunningaanvraag voor vier personen heb je tot 2022."

Van Dantzig: "Je moet mensen - en in dit geval studenten - niet banger maken, maar ze wijzen op hun rechten. Als je ergens woont, dan betaal je huur en mag de eigenaar je niet zomaar op straat zetten."

GroenLinks spreekt van 'desinformatie' over woningdelen

Volgens GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong is er vooral sprake van 'desinformatie' rondom de strengere regels op het gebied van woningdelen in Amsterdam, laat zij woensdag weten.

"Mensen hebben het gevoel dat de gemeente studenten uit de woningen zet. Dat is niet het geval", vertelde ze woensdag. "Verhuurders zijn nu studenten eruit aan het zetten. De goedwillende verhuurder kan gewoon nog een vergunning krijgen."

Want wie voor januari een aanvraag indient, valt niet onder het quotum. Maar hoe dat dan precies werkt, blijft voor veel mensen onduidelijk.

Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden willen D66 en GroenLinks een hulplijn op gaan zetten. Daarnaast moet er een extra campagne worden opgezet.