De Amsterdamse Rekenkamer oordeelt dat woningeigenaren in de stad onvoldoende zijn geïnformeerd over de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Amsterdammers hebben nog tot uiterlijk 31 december de tijd om over te stappen.

Volgens de rekenkamer zijn erfpachters niet over alle keuzemogelijkheden geïnformeerd in de publiekscampagne over de overstapregeling. De gemeente zou niet duidelijk hebben gemaakt dat Amsterdammers ook kunnen kiezen voor voortdurende erfpacht.

Verder is het volgens de rekenkamer niet duidelijk dat het bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht ook mogelijk blijft om later alsnog af te kopen. De rekenkamer adviseert het college daarom om erfpachters op een heldere manier uit te leggen welke keuzemogelijkheden ze hebben.

Amsterdamse woningeigenaren sluiten eeuwigdurende en voortdurende erfpacht allebei af voor onbepaalde tijd. Het verschil is dat bij voortdurende erfpacht elke 50 of 75 jaar opnieuw wordt gekeken naar de actuele grondwaarde. Vervolgens worden de erfpachtkosten daarop aangepast. Bij eeuwigdurende erfpacht blijven de erfpachtkosten altijd hetzelfde.

Het Amsterdamse college heeft toegezegd om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren. Zij delen de conclusies uit het onderzoek echter niet.