Bij werkzaamheden in de Mesdagstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid zijn vier handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze lagen in de kruipruimte van een woning.

De politie kreeg een melding van een verdacht pakketje dat door bouwvakkers werd gevonden tijdens renovatiewerkzaamheden in de kruipruimte van een pand.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het gaat om een pakket met handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieven zullen op een veilige plek worden vernietigd. De inwoner van het huis waar ze gevonden werden, zal worden gehoord.