De aanpak van de gemeente Amsterdam bij de handhaving van vakantieverhuur in Amsterdam is niet doeltreffend, oordeelt de Amsterdamse Rekenkamer woensdag in het rapport Handhaving Vakantieverhuur.

Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de meeste meldingen bij de gemeente gaan over de overlast die omwonenden en buren ervaren door vakantieverhuur, zoals het gevoel niet veilig te zijn in hun eigen huis of een constante stroom van toeristen in het trappenhuis of voor de deur. Daartegenover zouden verhuurders zich door klachten van buren "opgejaagd" voelen, waardoor er vaak onenigheid zou ontstaan.

Op dit moment handhaaft de gemeente echter niet op overlast. Er wordt alleen ingegrepen als er sprake is van woonfraude of brandonveiligheid.

De Amsterdamse Rekenkamer oordeelt dat de overlast van vakantieverhuur meer aandacht verdient. Hoewel de handhaving van de regels voor verhuur aan toeristen volgens de rekenkamer "redelijk goed" verloopt, moet de gemeente Amsterdam sneller en beter ingrijpen bij meldingen van overlast. Daarbij zou de focus vooral moeten liggen op urgente meldingen.

Daarnaast moet volgens het rapport de communicatie tussen de gemeente, vakantieverhuurders en melders beter. Bewoners die een klacht hebben ingediend over overlast moeten op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van die klacht. Verhuurders waarover een klacht is ingediend zouden altijd een bericht moeten krijgen over de afloop hiervan. Momenteel krijgen zij alleen bericht als er uiteindelijk sprake blijkt te zijn van een overtreding.

Het college van burgemeester en wethouders zegt de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen.