Gemeente Amsterdam gaat maatregelen treffen om de digitale veiligheid van de stad te verbeteren.

De gemeentelijke taskforce Digitale Veiligheid moet daar in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie voor zorgen. De taskforce moet zorgen voor betere digitale weerbaarheid van de Amsterdamse inwoners, bedrijven en infrastructuur.

De maatregelen voor Amsterdamse inwoners zijn onder meer gericht tegen cyberpesten. De bedoeling is om in samenwerking met maatschappelijke organisaties het bewustzijn rondom dit thema van met name jonge Amsterdammers te verhogen.

Daarnaast wil de gemeente het risico op hacking en koop- en verkoopfraude bestrijden. Ook moeten Amsterdammers beter worden beschermd tegen 'slimme apparaten' die bijvoorbeeld via wifi persoonlijke gegevens kopiëren.

Digitale weerbaarheid bedrijfsleven en infrastructuur

In het bedrijfsleven richt de gemeente zich vooral op bewustwordingscampagnes om digitale weerbaarheid te vergroten. Die zou vooral in het midden- en kleinbedrijf te laag zijn.

Voor de infrastructuur wil de gemeente bedreigingen en risico's op verstoringen van elektriciteit, sabotage van waterkeringen, scheepvaart en verkeer op de weg aanpakken. Dit omdat de partijen die de infrastructuur beheren, zeggen dat ze regelmatig te maken hebben met aanvallen.

De taskforce gaat per direct beginnen met het opzetten van een actieprogramma. Het is nog niet duidelijk wat de kosten van dat programma zal zijn. In het voorjaar van 2020 wordt er een financieel voorstel ingediend.