De Javabrug komt er niet voor 2029. Het project, dat moet bijdragen aan betere verbindingen tussen Noord en het Centrum, is met zeker vier jaar uitgesteld. De geplande opening van de fietsbrug in 2025 wordt daardoor niet gehaald.

Rijkswaterstaat heeft alle zes de ontwerpen die er zijn voor de fietsbrug over het IJ afgekeurd. De vaarwegbeheerder oordeelt dat geen enkel ontwerp veilig genoeg is voor de scheepvaart.

Het project, dat de naam Sprong over het IJ heeft gekregen, is inmiddels in een impasse beland. Op dit moment werkt een onafhankelijke commissie onder leiding van Alexander D'Hooghe aan een advies voor de vaste oeververbindingen over of onder het IJ.

Het stadsbestuur wacht dit advies af en begint nog niet met het opstarten van voorbereidingen van de vaste oeververbindingen. Dit geldt niet alleen voor de Javabrug, maar ook voor een Stenen Hoofdverbinding en een voetgangerspassage bij het Centraal Station.

Nu er een adviescommissie betrokken is bij het proces, heeft de gemeente een nieuwe planning moeten maken voor het project. Het college kan pas na het ontvangen van het advies een besluit nemen en dit voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna kan pas definitief een keuze worden gemaakt hoe de verbindingen over het IJ eruit komen te zien.

Het uitstellen van de Javabrug zorgt voor nieuwe uitdagingen voor de stad. Amsterdam krijgt er tot 2025 ruim 100.000 inwoners bij, waarvan een groot deel in Noord komt te wonen.

Grote pontjes moeten soelaas bieden

De gemeente gaat ervan uit dat meer en grotere pontjes de komende jaren soelaas kunnen bieden. Verwacht wordt dat het de Buiksloterwegveer en het IJpleinveer de groei nog zo'n tien jaar aankunnen.

Mocht de groei van het aantal Amsterdammers toch hoger zijn dan nu de verwachting is, dan moeten er vanaf 2027 aanvullende maatregelen worden genomen. De stad denkt dat er ergens tussen 2027 en 2034 een 'knelpunt' ontstaat.

Naast de pontjes kan ook metrostation Sixhaven een uitweg zijn voor de verwachte problemen.