De specialistische jeugdzorg in Amsterdam is financieel onhoudbaar, waardoor de wachtlijsten waarschijnlijk verder oplopen, schrijft verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de brief is dat er dit jaar mogelijk 21 miljoen euro meer wordt uitgegeven aan de jeugdzorg in Amsterdam dan gepland.

Om de financiële tekorten binnen de specialistische jeugdhulp terug te dringen, neemt Amsterdam de komende tijd extra maatregelen. Zo worden er scherpere financiële afspraken met aanbieders gemaakt en moet een stelselwijziging per 2021 leiden tot minder administratieve lasten.

Kukenheim: "We moeten scherpere keuzes maken, zodat elk Amsterdams kind passende hulp krijgt binnen de financiële ruimte die we daarvoor hebben. (...) We willen het liefst alle kinderen optimale hulp bieden. Niet alleen in crisissituaties, maar juist ook eerder, om erger te voorkomen."

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal jongeren in de jeugdzorg dit jaar landelijk voor het vijfde jaar op rij gegroeid. Dat komt doordat meer kinderen sinds 2015 onder de Jeugdwet vallen. Daarnaast kloppen kinderen bij de jeugdzorg aan met steeds zwaardere en complexere problemen.

Te veel Amsterdamse kinderen krijgen specialistische jeugdzorg

Om de oplopende wachttijden te verkleinen, heeft Amsterdam vorig jaar het budgetplafond losgelaten. Hierdoor kunnen aanbieders van jeugdzorg in Amsterdam ieder kind helpen dat zich aanmeldt. De praktijk wijst uit dat daardoor te veel kinderen terecht komen in de zwaarste vorm van specialistische hulp, wat te fors drukt op de financiën.

In 2021 moet de nadruk meer liggen op bredere hulp in het voortraject van de zorg. Daarbij moeten verschillende domeinen als jongerenwerk, schuldhulpverlening, onderwijs en woningbouw nauwer samenwerken met kinderen en gezinnen. Op die manier moeten kinderen eerder worden geholpen, voordat eventuele specialistische zorg noodzakelijk is.