Amsterdam houdt vast aan de strengere regels in de strijd tegen de woningnood. Dat laat de gemeente dinsdag weten.

De 'gekte' van de woningmarkt beteugelen en de leefbaarheid van de stad verbeteren: dat is het doel van de strengere woonregels die de gemeente wil invoeren. De regels richten zich onder meer op bed and breakfast-houders en kamerverhuurders.

De nieuwe regels die samen de huisvestingsverordening 2020 vormen, werden in juni al gepresenteerd, maar Amsterdammers en andere belanghebbenden konden nog wel commentaar leveren.

De gemeente heeft naar aanleiding van die inspraak enkele kleine, vooral technische aanpassingen gedaan. De strekking blijft hetzelfde. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat Amsterdam een prettige stad is om in te wonen.

Per wijk een maximum aantal vergunningen voor kamerverhuur

Een van de belangrijkste maatregelen is dat er per wijk een maximum komt aan het aantal vergunningen die afgegeven worden voor kamerverhuur. Dit moet de trend stoppen dat steeds meer huizen worden gekocht om op te knippen in kamers.

De kamers hebben volgens de gemeente vaak negatieve gevolgen voor de buurt. Ook zijn er door al die huizen met kamerverhuur steeds minder woningen voor gezinnen, stelt de gemeente.

Ook voor bed and breakfast maximum aantal vergunning per wijk

De regels voor bed and breakfast worden ook aangescherpt. Net als bij kamerverhuur gaat ook hiervoor een maximum aantal vergunningen per wijk gelden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat toegelaten bed and breakfast-houders voor vijf jaar een vergunning kregen. Dat is nu aangepast naar acht jaar. Daarna moet een bed and breakfast-houder opnieuw een vergunning aanvragen.

Een bed and breakfast-houder die zijn vergunning verliest, mag nog wel vijf jaar doorgaan als hij vóór dit jaar al bestond. In de oorspronkelijke plannen was dit twee jaar.

Huurders die een bed and breakfast willen runnen, worden in de aangepaste regels ook toegelaten. Ze moeten dan wel minstens zes maanden op dat adres wonen en toestemming hebben van de eigenaar.

Alle regels die worden ingevoerd voor woningen gaan ook gelden voor woonboten. Woonboten vielen tot nu toe niet onder dezelfde regelgeving. Bewoners hiervan mogen straks niet langer dan dertig dagen verhuren aan toeristen, of moeten beschikken over een bed and breakfast-vergunning.