De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond stelt dat honderdduizenden Nederlanders met problematische schulden niet geholpen zullen worden door de schuldhulpverlening omdat ze niet in beeld zijn. Volgens hem zitten er ernstige tekortkomingen in het schuldhulpsysteem.

Het merendeel van de mensen met schulden blijft volgens Zuurmond buiten beeld. "Zij moeten zonder uitzicht op verbetering jarenlang zien te overleven. Dit leidt tot onwenselijke en soms zelfs onmenselijke situaties."

Zuurmond deed onderzoek in samenwerking met de gemeente Amsterdam, drie schuldhulpverleningsinstanties en het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Eerst deed Zuurmond een verkenning onder vijftien Amsterdammers met schulden die langer dan zes maanden hun zorgverzekering niet meer konden betalen. Ze stonden geregistreerd bij het CAK, maar geen van hen bleek geholpen te worden door de schuldhulpverlening.

De meesten mensen waren helemaal niet in beeld. Maar volgens de ombudsman had de gemeente wel al duidelijke signalen kunnen oppakken waaruit bleek dat deze mensen in financiële moeilijkheden verkeerden.

'500- tot 700.000 Nederlanders met problematische schulden'

Als tweede onderdeel van het onderzoek bezocht Zuurmond, met schuldhulpverleners van de gemeente, 150 Amsterdammers in financiële nood om te kijken waar ze precies tegenaan lopen. Hoewel de gemeente grote inspanningen leverde, merkte de Amsterdamse ombudsman grote tekortkomingen op binnen het systeem.

De inwoners met schulden blijven vaak verloren achter doordat overheidsinstanties volgens Zuurmond niet samenwerken. Ze zetten afzonderlijk van elkaar incassotrajecten op. "Er is geen collectief beeld van de schuldenaar, laat staan dat één lijn wordt getrokken bij de keuze om al dan niet hard op te treden of juist hulpverlening in te schakelen."

Volgens de ombudsman moet er flink wat veranderen om mensen met schulden daadwerkelijk te kunnen helpen. Zo moet het schuldhulpsysteem dringend worden verbeterd. En, volgens Zuurmond nog belangrijker, moeten de mensen met langdurige problematische schulden in beeld worden gebracht. "Wij schatten dat het om 500- tot 700.000 Nederlanders gaat", aldus de ombudsman.