De gemeente Amsterdam behoudt de vergunning voor het ombouwen van een pand aan de Pieter Aertszstraat tot 24 uursopvang, zo heeft de voorzieningenrechter besloten.

De gemeente wilde het pand in De Pijp ombouwen tot 24 uursopvang voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Een aantal omwonenden had bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning.

Zij betoogden dat de komst van merendeels alleenstaande mannen, zonder dagbesteding en perspectief, tot een te grote aantasting van de omgeving zou leiden; in de wijk zijn namelijk ook al een verslaafdenopvang en een daklozenopvang.

De rechter oordeelt echter dat het college de mogelijk te verwachten gevolgen van de opvang in de omgevingsvergunning goed heeft meegewogen. Zo heeft de gemeente beloofd om de mogelijke nadelige gevolgen van de opvang te beperken met maatregelen, bijvoorbeeld door de huurders dagbesteding aan te bieden.