VVD-raadslid Marianne Poot heeft maandagavond vragen aan het Amsterdamse stadsbestuur gesteld over de vlogcursussen die de gemeente gaat aanbieden aan ongedocumenteerden.

Poot stelde vragen naar aanleiding van de ruim 5 miljoen euro die de gemeente kwijt is aan subsidies voor projecten van ongedocumenteerden.

Een van de projecten bestaat uit het aanbieden van vlogcursussen. Uit antwoorden van het Amsterdamse stadsbestuur bleek maandag dat de kosten voor het aanbieden van deze cursussen 7.776 euro bedragen.

"De fractie van de VVD wil op korte termijn weten of het klopt dat de gemeente tegen beter weten in valse hoop biedt aan deze groep mensen door hen deze begeleiding aan te bieden", schreef Poot. Ze stelde dat opvang gericht moet zijn op terugkeer naar het land van herkomst.

Het stadsbestuur meldde maandag dat uit onderzoek is gebleken dat ongedocumenteerden beter aan hun toekomstperspectief kunnen werken als er sprake is van "een stabiele leefsituatie, begeleiding en activering". De zogenoemde participatieactiviteiten zouden een "essentieel onderdeel zijn van de perspectiefplannen die de ongedocumenteerde samen met de casemanager opstelt".

ASKV krijgt 325.000 euro voor aanbieden participatieactiviteiten

De cursus vloggen wordt aangeboden door het door de gemeente gesubsidieerde Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV). Het ASKV krijgt in totaal zo'n 325.000 euro voor het aanbieden van participatieactiviteiten, waarvan 7.776 euro bestemd is voor de vlogcursussen. 36 uitgeprocedeerde asielzoekers doen mee aan de cursussen.

"De vlogcursus bestaat uit de basisprincipes van het vloggen", aldus het stadsbestuur. "In de videobeelden (vlog) kan men vertellen wat ze hebben meegemaakt. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun ervaringen en levensverhaal over te brengen of onderwerpen naar keuze aan de kaak te stellen."

De gemeente vangt zo'n vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers op in verschillende plekken in de stad.