De gemeente Amsterdam vervangt vanaf 1 april 2020 tijdelijke winteropvang voor dak- en thuislozen door een permanente 24-uursopvang voor kwetsbare groepen. Hierdoor ontstaat plek voor 104 daklozen die zorg nodig hebben.

De gemeente wil de daklozen met een traject meer uitzicht bieden op een vaste woonplaats.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) is blij met de stap: "Vanaf komend voorjaar breiden we de opvang van de meest kwetsbare groepen uit. Zij worden gericht begeleid om blijvend uit hun situatie van dakloosheid te raken. Zo bieden we mensen een springplank naar herstel en weer een zelfstandig bestaan."

Daklozen die zich aanmelden voor opvang worden vanaf komend voorjaar gescreend, waarna een traject wordt gestart. Nederlandse daklozen zullen binnen dat traject geholpen worden met bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering en zorgverzekering.

Daklozen van buiten Nederland worden voorzien van medicatie en zullen daarna worden overgedragen aan zorginstanties in het land van herkomst.

Het college van B en W heeft in juli 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in de begeleiding van mensen die zelfstandig kunnen wonen. Een van de maatregelen uit het coalitieakkoord is het vervangen van de tijdelijke winteropvang door structurele opvang. Het college verwacht dat dit voor minder verstoring van de openbare orde zorgt.