Amsterdam gaat bij de aanpak van drugshandel in de stad inzetten op kwetsbare buurten en jongeren. De gemeente heeft 4 miljoen euro extra uitgetrokken voor het programma.

Dat blijkt uit een breed drugsprogramma dat dinsdag gepresenteerd is. De voornaamste punten uit het rapport, getiteld Weerbare mensen, weerbare wijken, zijn het verminderen van de sociale ontwrichting in buurten en de kwetsbaarheid van jongeren door drugshandel.

De gemeente wil drugsgebruikers, al dan niet recreatief, confronteren met hun gebruik nu de "drugshandel verhardt".

"Wij willen in korte tijd preciezer in beeld krijgen hoe bijvoorbeeld kwetsbare jonge Amsterdammers worden geronseld, hoe criminele netwerken zijn genesteld in wijken en hoe drugsgeld neerslaat in bijvoorbeeld de vastgoedsector", aldus burgemeester Femke Halsema.

Top600-aanpak wordt verbreed

De gemeente neemt wil voorkomen dat vatbare jongeren "verzeild raken en snel doorgroeien in het criminele drugsmilieu". Onder vatbare jongeren verstaat de gemeente jongeren met een haperend toekomstperspectief, een slechte thuissituatie of een criminele sociale omgeving.

Daarom wordt de Top600-aanpak verbreed en krijgen ook personen die zich bezighouden met drugscriminaliteit een persoonsgerichte aanpak.

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke jongeren het meest vatbaar lijken te zijn voor betrokkenheid bij de drugshandel. Dat wordt gebaseerd op informatie uit afgeronde rechercheonderzoeken en jeugdgroepen en afgeronde onderzoeken naar de daders van liquidaties.

Om jongeren in de drugshandel een makkelijkere uitweg uit de drugswereld te bieden, zet de gemeente een 'uitwegteam' in. Dit doet de gemeente met hulp van voormalige drugshandelaren en andere ervaringsdeskundigen.

Aanpak voornamelijk in Zuidoost en Nieuw-West

Vooral de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West zijn volgens de gemeente vatbaar voor de ondermijnende effecten van drugshandel. De gemeente wil eerst in beeld brengen welke programma's er al lopen in deze wijken, om daarna te bepalen welke extra maatregelen er getroffen moeten worden.

Naar voorbeeld van drugsprogramma's in Glasgow en Chicago worden er netwerken opgebouwd van mensen die toegang hebben of krijgen tot criminele groepen en moeilijk bereikbare gezinnen. Zo hopen ze de "cultuur van zwijgen en afzijdigheid te kunnen doorbreken".

Daarnaast gaat de gemeente lokale ondernemers en burgerinitiatieven actief ondersteunen bij het weerbaarder maken tegen drugshandel.

Ook gaat ze dealers actief weren van pleinen en hangplekken, sneller ingrijpen bij verdachte activiteiten bij opslagruimten en garageboxen en gaat ze door met het sluiten van panden waar drugshandel plaatsvindt.