De Utrechtse wethouder Victor Everhardt is door de Amsterdamse fractie van D66 voorgedragen als opvolger van wethouder Udo Kock die in september opstapte.

Everhardt, die ruim negen jaar wethouder was voor D66 in Utrecht, gaat vanaf november dit jaar in Amsterdam werken en neemt de portefeuilles van Kock over.

In Utrecht ging hij onder andere over de portefeuilles Volksgezondheid, Jeugd, Milieu, het stationsgebied van Utrecht en Vastgoed. Hij was sinds 2014 ook eerste locoburgemeester en verving burgemeester Jan van Zanen eind 2017, toen hij enkele maanden ziek was.

Voormalig wethouder en locoburgemeester Udo Kock stapte op omdat hij het niet eens was met de gekozen oplossing om het in nood verkerende Amsterdamse afvalbedrijf AEB te redden. Sinds deze zomer lagen vier van de zes afvalverbrandingslijnen van het afvalbedrijf stil vanwege veiligheidsproblemen, twee zijn inmiddels weer opgestart.

Kock wilde AEB volledig privatiseren

De afvalverwerker heeft daarnaast grote financiële problemen. Kock wilde het bedrijf volledig privatiseren, maar een meerderheid van het Amsterdamse college vond dit geen optie.

In september kondigde Kock zijn vertrek aan en nam hij afscheid in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij was ruim vijf jaar lang wethouder in Amsterdam.