Drie kwart van de Amsterdamse handhavers is tevreden over de bodycams en wil deze blijven gebruiken. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de gemeente.

Afgelopen zomer is de gemeente een test gestart met bodycams. Daarbij kregen honderd handhavers een bodycam tot hun beschikking.

"In de pilotfase wordt primair onderzocht of de inzet van bodycams bijdraagt aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de handhavers op straat, met voldoende waarborging van de privacy van burgers", schreef burgemeester Femke Halsema eerder.

In een brief aan de raad heeft de burgemeester nu de resultaten van een tussentijdse evaluatie bekendgemaakt. Uit enquêtes, alleen afgenomen bij de agenten die meedoen aan de pilot, blijkt dat 40 procent van de handhavers zich veiliger voelt door het dragen van de bodycams.

Bijna de helft van de handhavers maakt nog evenveel geweld mee

Een meerderheid geeft aan het gevoel te hebben dat de camera's het gedrag van burgers op een positieve manier beïnvloeden. De meeste handhavers (78 procent) zeggen zelf niet anders te handelen door de bodycam. Toch is niet iedereen enthousiast over de proef. Bijna de helft van de handhavers zegt nog evenveel geweld en agressie mee te maken.

In totaal duurt de pilot zes maanden. De uitkomsten van de eindevaluatie worden begin 2020 gepubliceerd. Als de proef bevalt, worden alle handhavers in de eerste drie maanden van 2020 uitgerust met bodycams. Dat zal vermoedelijk 1,3 miljoen euro per jaar kosten.