Medewerkers van de OLVG-ziekenhuizen in Amsterdam staken woensdag voor een betere cao door 24 uur lang zondagsdiensten te draaien.

De operatiekamers en de radiologie zijn gesloten voor niet-spoedeisende behandelingen. De zorg op andere afdelingen gaat wel door, waaronder op de spoedeisende hulp.

De patiënten die door de staking hinder ondervinden, worden daarvan op de hoogte gebracht.

Zorgmedewerkers pleiten al maanden voor een salarisverhoging van 5 procent en een salaristoeslag voor ziekenhuismedewerkers die op het laatste moment worden opgeroepen om te komen werken. Ook wil de zorg betere afspraken over werk- en rusttijden en over de instroom en het behoud van medewerkers.

Onder de ziekenhuizen-cao vallen 200.000 medewerkers van 83 ziekenhuizen en dertig revalidatiecentra.