Onderwijswethouder Marjolein Moorman sluit niet uit dat meerdere basisscholen de komende jaren zullen gaan sluiten. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

Moorman waarschuwt voor de kwetsbaarheid van kleine scholen, omdat het lerarentekort hen het hardste treft.

Door een tekort aan leraren kunnen scholen de onderwijskwaliteit niet meer garanderen waardoor een plotselinge sluiting nodig is, zoals het geval was bij de 16e Montessorischool.

Een zorgvuldige afbouwperiode was toen niet meer mogelijk. De 110 leerlingen worden momenteel in rap tempo verdeeld over andere scholen in Zuidoost.

Moorman wil soortgelijke acute sluitingen vermijden door met de schoolbesturen om de tafel te gaan zitten van 39 scholen die langer dan drie jaar onder de opheffingsnorm van 195 leerlingen zitten.

"Als de school geen perspectief meer heeft, kan er op tijd gekozen worden voor het afbouwen van een school."

Naast de 16e Montessori, besloot schoolbestuur STAIJ in januari om basisschool De Olympus op IJburg in 2021 te sluiten. Basisschool De Lotus in Zuidoost zal na de zomervakantie gefaseerd sluiten. Ook De Waaier in Oost gaat dan dicht.

In 2016 en 2017 gingen er ook al vijf basisscholen dicht: De Insulinde, De Saffier en dependance 't Gouden Ei. Daarnaast haalden de twee door Maurice de Hond opgerichte iPadscholen de bestaansnorm niet.