De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat officieel vanaf het volgende studiejaar een extra vakantieweek invoeren.

De maatregel moet docenten en leerlingen "een moment van rust bieden in het tweede semester".

De universiteit gaf eerder al aan te kijken naar de invoering van een extra vakantieweek. Inmiddels zijn de plannen concreet. Eind april of begin mei krijgen studenten en docenten er een vrije week bij.

Er zullen ook geen hertentamens gepland worden. Wel kan de week worden gebruikt voor een studiereis.

Tot nu toe hadden de studenten twee vakantieperiodes: in de zomer en in december. De Centrale Studentenraad van de UvA gaf al meerdere keren aan dit te weinig te vinden. Zo zou uit een enquête blijken dat studenten behoefte hebben aan meer rust.

De leerlingen krijgen in het studiejaar 2020-2021 voor het eerst een extra vakantieweek. Deze zal dan plaatsvinden van 3 tot en met 7 mei.