Het Amsterdamse college van B&W heeft besloten dat een groot deel van de gemeentelijke voertuigen in 2025 uitstootvrij moet zijn. De gemeente heeft ongeveer 1.500 voertuigen in bezit, die samen goed zijn voor ongeveer 4 procent van alle uitstoot van wegverkeer in de hoofdstad.

Met het besluit wil het college een goed voorbeeld geven. Vanaf 2030 is verkeer met schadelijke uitstoot niet meer welkom in Amsterdam.

De overgang naar uitstootvrij gemeentelijk vervoer zal gefaseerd verlopen. In 2022 moeten alle personenauto's en kleine bestelbussen de transitie hebben gemaakt. Drie jaar later is het de beurt aan de veegvuilwagens, spoelwagens en andere middelgrote voertuigen.

Het uitstootvrij maken van grotere voertuigen zoals vuilniswagens en veegmachines vergt naar alle waarschijnlijkheid meer tijd.

College volgt ontwikkelingen nauwgezet

Het college houdt de ontwikkelingen rond verduurzaming van vervoer nauwgezet in de gaten en zoekt actief naar mogelijkheden om het proces te versnellen.

In de transitiefase zal voorlopig gebruik worden gemaakt van biobrandstoffen. Hierdoor zal ruim 5 kiloton aan CO2 worden bespaard.