Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam Zuidoost moet sluiten vanwege een tekort aan leraren. Bestuurder Hubert de Waard van Stichting Sirius, waar de school onder valt, heeft dit donderdag bevestigd na berichtgeving door Het Parool.

"We moeten de school sluiten, omdat we door het lerarentekort geen goed onderwijs kunnen garanderen", zegt De Waard. Hij liet weten dat er voor twee groepen geen vaste docenten zijn en dat het niet mogelijk was die vacatures te vervullen.

Het is de eerste school in Nederland die moet sluiten vanwege het lerarentekort.

De 16e Montessori heeft 111 leerlingen. De ouders van de scholieren zijn donderdagavond ingelicht. "De mededeling kwam hard aan, maar het was niet voor alle ouders een verrassing", aldus De Waard.

De school gaat zijn best doen de leerlingen op andere scholen in Zuidoost onder te brengen. "Daarom inventariseren we wat de wensen zijn."

Op 1 januari sluit de school. Maar na de herfstvakantie, over drie weken, moeten de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de school al hebben verlaten, omdat het lerarentekort vooral in die klassen speelt.

'School kan geen kwaliteit bieden'

"Deze school doet haar best om kwaliteit te bieden, maar slaagt daar niet in door het tekort aan leraren. De school zat al in zwaar weer doordat ze moest werken met veel startende en extern ingehuurde leraren", zegt de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Ze wijst erop dat de inspectie de onderwijskwaliteit al op enkele onderdelen als onvoldoende had beoordeeld en dat extra investeringen en een verbeterplan geen soelaas meer boden.

Het ministerie van Onderwijs noemt de situatie heel vervelend voor de leerlingen en hun ouders. Deze school heeft zich niet eerder bij het departement gemeld. Het ministerie zegt niet precies te weten welke situatie hieraan ten grondslag ligt, maar zich snel te laten informeren.