Wethouder Rutger Groot Wassink opent dinsdagmiddag samen met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing New Metropolis Zuidoost, een dependance van Pakhuis de Zwijger. De dependance is gevestigd in een pand aan het Bijlmerplein in Amsterdamse Poort.

De programma's voor de dependance worden samengesteld door Angelo Bromet, Jerry Afriyie, Charity Reingoud en Marco Barsoum. Het team wil programma's organiseren met thema's uit de creatieve industrie, stedelijke ontwikkeling en kunst en cultuur.

Directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger wil hierbij actief de samenwerking met bewoners, burgerinitiatieven, bedrijven en potentiële partners opzoeken.

De avondprogrammering van New Metropolis Zuidoost start in oktober. Vooralsnog zijn er vanwege de koopavonden in Amsterdamse Poort alleen programma's op donderdagen.