Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam heeft 65 miljoen euro gereserveerd om eventuele tegenvallers door problemen bij het Afval Energiebedrijf (AEB) op te kunnen vangen, blijkt uit de begroting voor 2020 die donderdag bekend werd gemaakt.

Volgens het college is het nog te vroeg om iets over de financiële gevolgen van de problemen bij het afvalbedrijf te melden. In de begroting zijn wel twee scenario's uitgewerkt.

In het ergste geval, wanneer het bedrijf failliet gaat en de gemeente niets voor haar belang (145 miljoen euro) en de lening (114 miljoen) ontvangt, zou dit voor een tegenvaller van 262 miljoen euro zorgen. In het andere scenario, wanneer de gemeente haar belang voor de helft moet afschrijven en de lening intact blijft, zou de tegenvaller 73 miljoen euro bedragen.

De 65 miljoen euro die voor de komende jaren gereserveerd is door de gemeente, kan ingezet worden om eventuele tegenvallers deels op te vangen.

De gemeente maakt ook bekend rente-inkomsten mis te lopen door de problemen rond het afvalbedrijf. De rente bedraagt 7,6 miljoen euro per jaar.

Investering van 450 miljoen euro in Amsterdam

In de begroting maakt de gemeente verder bekend 450 miljoen euro te willen investeren in onder meer veiligheid, het onderhoud aan de kades en muren, wonen en wijkvoorzieningen.

In 2020 gaat 7 miljoen euro van het budget van Amsterdam naar bodycams voor handhavers, 6 miljoen naar meer handhavers op straat en 3,5 miljoen naar de aanpak van de Top400 en Top600 in de stad. Volgend jaar starten in kwetsbare wijken ook enkele pilots om drugscriminaliteit aan te pakken.

De begroting voor 2020 werd donderdag bekendgemaakt, maar was al eerder opgesteld.

289 miljoen euro voor kades en bruggen

Het college investeert de komende vier jaar 289 miljoen euro in het onderhoud van verwaarloosde kades en bruggen in de stad. Tot en met 2023 worden 27 bruggen gerenoveerd en wordt 800 meter kademuur vernieuwd. Ook wordt grootschalig onderzoek gedaan naar de kwetsbaarste bruggen en muren, om de grootste risico's in beeld te brengen.

De begroting wordt op 6 en 7 november besproken in de Amsterdamse gemeenteraad.