Wethouder Udo Kock heeft woensdag tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van de Amsterdamse gemeenteraad.

Vorige week werd bekend dat Kock (D66) met onmiddellijke ingang zijn functie als locoburgemeester en wethouder neerlegt naar aanleiding van de crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Hij was het niet eens met de gekozen oplossing voor het redden van het in nood verkerende afvalbedrijf.

"Je weet dat het college verbaasd was over je besluit, maar niet over de argumentatie", sprak burgemeester Femke Halsema. "Je mag dan een pragmatisch en enigszins briljant financieel econoom zijn, je bent ook een principiële en normatieve bestuurder. Je laat ons achter met enig pijn in het hart, maar ook met veel respect voor je bijdrage de afgelopen jaren."

Kock, verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Haven, Marineterrein, Schiphol en Zuidas, trad in juni 2014 aan met als voornaamste opdracht om de financiën op orde te brengen.

"Ik heb geen spijt van de keuzes die ik gemaakt hebt", zei hij woensdag tegen de gemeenteraad. "Zeker niet van de keuze om vijf jaar geleden terug te komen naar Amsterdam voor het wethouderschap en ook niet van de keuze om het wethouderschap neer te leggen, hoe spijtig ik dat ook vind", aldus Kock. "Het was een eer en bijna altijd een genoegen, het ga u goed."

De portefeuilles van Kock worden voorlopig door andere wethouders waargenomen. D66 moet met een voorstel voor een opvolger komen.