De onderwijsinspectie bereidt zogeheten 'bekostigingsmaatregelen' voor tegen de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt zich zorgen over de sociale veiligheid op de school en de opstelling van het bestuur.

Vorig jaar deed de Inspectie van het Onderwijs onderzoek naar de scholengemeenschap naar aanleiding van de veroordeling van een voormalige leraar van de school voor ontucht met een dertienjarige leerling. De leraar werd ook verdacht, maar niet veroordeeld, voor het misbruiken van vijf andere scholieren.

Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat de school onvoldoende deed om de sociale veiligheid te waarborgen. De inspectie stelde vorig jaar november vast dat het bestuur niet adequaat heeft gehandeld tijdens deze zedenzaak. De scholengemeenschap kreeg in 2012 al voor het eerst berichten binnen over de leraar, maar heeft gewacht met het doen van aangifte.

Dit jaar werd opnieuw onderzoek gedaan bij de instelling. Volgens minister Arie Slob is er sprake van een "moeizame voortgang van het verbetertraject". "Al met al rijst er een zorgelijk beeld over de sociale veiligheid op Cheider en de opstelling van het bestuur. De leerlingen verdienen beter onderwijs dan de school hen op dit moment biedt."

De inspectie bereidt daarom bekostigingsmaatregelen voor. In het najaar wordt een vierjaarlijks regulier onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs en de school. Op basis hiervan wordt gekeken of verdere interventie nodig is.