Het vertrek van locoburgemeester en wethouder Udo Kock (D66) komt als een verrassing voor de overige leden van het college van burgemeester en wethouders, schrijft burgemeester Femke Halsema woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Ook zouden er volgens het college juridische risico's kleven aan Kocks toekomstplan voor het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB).

Halsema zegt dat de inhoudelijke motivatie van Kock niet als een verrassing komt. De wethouder was het niet eens met de gekozen oplossing om het in nood verkerende afvalbedrijf te redden. Hij wilde het bedrijf volledig privatiseren, de overige wethouders vonden dat te ver gaan.

Het college zegt het voorstel van Kock, gezien zijn portefeuille, wel te begrijpen. "Vanwege onder andere juridische risico's wordt dit plan niet gesteund door de meerderheid van het college", schrijft Halsema.

Volgens de burgemeester geeft het college prioriteit aan het vinden van een financieel duurzame en verantwoorde oplossing voor het AEB. "De raad wordt daarover zo snel mogelijk geïnformeerd", schrijft Halsema.

Portefeuilles worden voorlopig waargenomen

In de brief bedankt Halsema de vertrekkende locoburgemeester. "Onder zijn bezielende leiding is het financiële beleid van de gemeente robuuster geworden en is het begrotingsproces aanzienlijk verbeterd. Ook is mede dankzij hem het Europees Medisch Agentschap naar Amsterdam verhuisd."

De portefeuilles van Kock worden voorlopig door andere wethouders waargenomen. D66 moet met een voorstel voor een opvolger van de wethouder komen.