Er zal de komende weken meer duidelijkheid komen over de toekomst van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Dat schrijft burgemeester Femke Halsema vrijdag in een brief.

Volgende week wordt de crisis rondom het AEB besproken in een commissievergadering en een week later in de gemeenteraad.

"Op dit moment kan nog niet meer informatie worden gedeeld, omdat mogelijke oplossingsrichtingen in een cruciale fase zitten", schrijft Halsema.

Een gezamenlijke commissie komt op donderdagavond 12 september samen. De verwachting is dat de commissie zal bestaan uit een openbaar en een besloten deel. Vervolgens vindt de behandeling in de gemeenteraad van 18 en 19 september plaats. Dan moet er een duidelijk toekomstplan voor AEB komen.

Vrijdag werd ook bekend dat AEB drie afvalpunten gaat verkopen aan de gemeente, zo meldt Het Parool. Het gaat om de recyclepunten in Zuidoost en Oost en de grond van een voormalig afvalpunt aan de Cruquiusweg. De twee eerstgenoemde locaties waren eerst al eigendom van de gemeente.

Faillissement nog niet van de baan

Er wordt nog altijd gezocht naar een oplossing voor de - voornamelijk financiële - crisis rondom het AEB. Zo zijn er meerdere partijen die hun interesse hebben getoond om een deel op te kopen. Ook de optie faillissement is nog niet van de baan.

Door het stilleggen van de verbrandingsovens kan Amsterdams bedrijfsafval niet goed worden verwerkt en lopen de kosten dagelijks op. Er kunnen momenteel kleine hoeveelheden bedrijfsafval verwerkt worden door doorgevoerde technische verbeteringen. Het overtollige afval moet nu naar andere locaties en daarvoor moet weer betaald worden.

Woensdag werd bekend dat de twee verbrandingslijnen die sinds begin juli stilliggen, dit najaar weer in bedrijf zijn.

AEB is niet alleen verantwoordelijk voor de afvalverwerking, ook de verwerking van het rioolslib van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht valt onder hun verantwoordelijkheid. Daarnaast worden 35.000 huishoudens verwarmd met restwarmte van het AEB.