Stadsdeel Nieuw-West is van plan een nachtelijk toegangsverbod in te stellen voor het Sloterstrand in Amsterdam. Hiermee komt het stadsdeel tegemoet aan omwonenden, die overlast zouden ervaren van jongeren die tot 's avonds laat op het strand verblijven.

Het is nog niet duidelijk of een toegangsverbod juridisch haalbaar is, zegt een woordvoerder van Nieuw-West tegen Het Parool. "Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden van het strand kijken we of een eventueel verbod voor de nachtelijke uren wenselijk is en te realiseren is, zodat politie daarop kan handhaven."

Het is de bedoeling dat het toegangsverbod rond 22.00 uur in zou gaan. Dat is een half uur voordat de handhavers die toezicht houden op het strand naar huis gaan. Rond die tijd zouden ze meteen alle strandgangers weg kunnen sturen.

De politie kan dan optreden tegen de mensen die het strand niet willen verlaten. Bovendien mogen omwonenden een beveiligingsbedrijf bellen, dat na tienen een kijkje kan nemen.

Tineke Sticker van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas juicht het initiatief toe. "Als er een verbod komt, maakt dat handhaving makkelijker. Het lijkt ons onwenselijk dat er een hek langs het strand komt."