Meerdere politieke partijen roepen burgemeester Femke Halsema op om in Amsterdam anonieme wapeninleverpunten te openen. Inwoners zouden daar pistolen, munitie en slag- en steekwapens kunnen inleveren, zonder dat ze daarvoor een straf riskeren. Een dergelijk initiatief bestaat al in Rotterdam.

Onder andere de Partij van de Ouderen heeft het college gevraagd om soortgelijke maatregelen als in Rotterdam. Daarnaast wil de partij inzichtelijk krijgen hoeveel gevallen van wapenbezit er het afgelopen jaar precies waren. Het college laat daarop weten dat de politie in 2018 zo'n 208 gevallen van vuurwapenbezit heeft geregistreerd. Het bezit van overige wapens lag op 360.

Dat betekent een lichte daling ten opzichte van 2017, toen het respectievelijk nog ging om 214 en 390 gevallen. De precieze aantallen zijn echter moeilijk te achterhalen. De politie heeft alleen zicht op de wapens die daadwerkelijk in beslag zijn genomen of waarvan melding is gemaakt.

Naast de politieke partijen vindt ook de driehoek (burgemeester, justitie en politie) de geregistreerde aantallen zorgelijk. Daarom is er momenteel sprake van een 'verkenning van de randvoorwaarden en de praktische uitwerking voor een wapeninleveractie in Amsterdam', zo laat Halsema weten.

Partijen voeren de druk op de burgemeester donderdag op

Andere partijen voeren volgens De Telegraaf donderdag de druk op, door de burgemeester te vragen zo spoedig mogelijk met maatregelen te komen. Dat doen ze tijdens een debat over geweld in de stad. Onder meer D66 en de ChristenUnie willen daar van zich laten horen.

"Door wapenbezitters de mogelijkheid te bieden de wapens ongestraft in te leveren, kunnen ook ouders bij hun kinderen aandringen om het strafbare bezit in te leveren", aldus D66-voorman Reinier van Dantzig. "We zien dat het bezit van wapens een soort statussymbool is geworden. Dat moet worden teruggedrongen."

Don Ceder van de ChristenUnie wil zelfs in elk stadsdeel een wapeninleverpunt realiseren. "Het kan niet zo zijn dat iemand uit Zuidoost de halve stad door moet om een wapen in te leveren. Het moet laagdrempelig en toegankelijk zijn."