Twee verbrandingslijnen van het Afval Energie Bedrijf (AEB), die sinds begin juli stilliggen, zullen dit najaar weer in bedrijf zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van de afvalverwerker aan AT5.

Een exacte datum kan de woordvoerder nog niet geven, maar dat de twee lijnen ergens in de komende maanden heropend zullen worden, staat vast.

"We zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het verbeteren van de processen op technisch en op menselijk vlak. Dat loopt gewoon heel goed, waardoor ik kan zeggen dat twee van de vier stilgelegde lijnen in het najaar weer open kunnen", licht de woordvoerder toe.

Het AEB telt in totaal zes verbrandingslijnen. Op 20 augustus liet het bedrijf al weten dat de stilgelegde lijnen naar verwachting binnen vier tot zes maanden weer in gebruik konden worden genomen. Dat had een extern bureau berekend.

Bedrijfsafval weer naar AEB

Bovendien is het AEB op dit moment alweer in staat om kleine hoeveelheden bedrijfsafval te verwerken. Dat heeft eveneens te maken met doorgevoerde technische verbeteringen.

"Normaal gesproken verwerkten we altijd een mix van huisvuil en bedrijfsafval, maar door de verminderde capaciteit en afspraken met de gemeente was dat sinds begin juli alleen nog huisvuil", zegt de woordvoerder.

"Op de twee lijnen die nog altijd wel in gebruik zijn, zijn we nu weer in staat om kleine hoeveelheden bedrijfsafval bij het huisvuil te mengen en te verwerken."

Opslag Westpoort niet meer nodig

Door deze ontwikkelingen heeft de gemeente een noodvoorziening in Westpoort nu dan ook kunnen schrappen. Drie weken geleden werden bewoners en ondernemers daar nog op de hoogte gesteld dat een gronddepot aan Heining 50 klaar werd gemaakt voor de opslag van afval. Het depot moest tijdelijk onderdak bieden aan Amsterdams bedrijfsafval, dat door de crisis bij het AEB niet meer verwerkt kon worden.

Dat depot is nu niet meer nodig. "Inmiddels heeft AEB weer meer capaciteit om bedrijfsafval te verbranden. Dat betekent dat opslag op aan Heining 50 niet meer aan de orde is. Wij gaan dus geen bedrijfsafval naar deze locatie vervoeren", schrijft de gemeente nu aan de omwonenden. De reeds geplaatste machines worden weer weggehaald.

Sinds de afvalcrisis begin juli ontstond, is het Amsterdamse bedrijfsafval naar andere stortlocaties in Nauerna, Lelystad en in de omgeving van Medemblik gebracht. De locatie in Westpoort moest een vierde stortlocatie worden.