De gemeente Amsterdam en de politie gaan boetes uitdelen aan verkopers van lachgas in het centrum, schrijft burgemeester Femke Halsema dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Naast een boete, kan de gemeente verkopers van lachgas een last onder dwangsom opleggen om te voorkomen dat ze na het betalen van de boete doorgaan met de handel.

Lachgas op straat veroorzaakt volgens de burgemeester geluidsoverlast, vervuiling op straat, hinderlijk gedrag van gebruikers en gezondheidsklachten bij excessief gebruik. Eerder was echter onduidelijk hoe de gemeente moest optreden tegen de verkoop van lachgas omdat het gebruik ervan niet strafbaar is.

Wat handhaving tevens lastig maakt, is het feit dat lachgas sinds 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet valt, maar onder de Warenwet, waardoor lachgas vrij verkrijgbaar is.

Maar, zo meldt de gemeente, dat betekent niet dat lachgas overal verkocht mag worden. "Verkoop zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden op grond van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten. Ook als de bestelling en geldtransactie online plaatsvindt."

In september worden de risico's van het gebruik van lachgas voor de gezondheid landelijk beoordeeld. De gemeente Amsterdam zal vervolgens kijken of het meer moet doen aan preventie en voorlichting.

Verbod op recreatief gebruik lachgas: dit doet de partydrug met je
61
Verbod op recreatief gebruik lachgas: dit doet de partydrug met je