De fractie van GroenLinks in Diemen heeft Matthijs Sikkes-van den Berg (32) voorgedragen als nieuwe wethouder na het vertrek van Jorrit Nuijens.

Sikkes-van den Berg zal dezelfde portefeuille op zich nemen als Nuijens, namelijk de beleidsterreinen duurzaamheid, groen buitengebied, sociale zaken en openbare ruimte.

Nuijens werd afgelopen juni bij de Stopera gearresteerd na een melding van overlast. Vervolgens zou hij een agent in het gezicht hebben gespuugd.

De wethouder stapte op en bood zijn excuses aan in een brief. Al schreef hij daarin wel dat er nog een aantal 'onwaarheden' zouden zijn in de berichtgeving over zijn arrestatie.

Nuijens deelde 13 augustus de resultaten van een bloedonderzoek waaruit bleek dat hij niet onder invloed was van verdovende middelen op het moment van zijn arrestatie.

Een selectiecommissie ging op zoek naar een geschikte vervanger voor Nuijens, waarna Sikkes-van den Berg is gekozen na meerdere gesprekken. Hij is momenteel nog de fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Friesland. Zodra hij de positie definitief krijgt, is de politicus van plan om naar Diemen te verhuizen.