De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) richt zich bij de aanpak en de preventie van het vuurwapengeweld in de stad in het bijzonder op risicojongeren, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

De Amsterdamse driehoek kondigde in augustus al aan met maatregelen te komen naar aanleiding van verschillende geweldsincidenten met vuurwapens, messen en explosieven in de maanden juli en augustus.

Zo vonden er onder meer twee dodelijke schietincidenten plaats in Amsterdam-Zuidoost, een schietincident in Geuzenveld, en een in De Baarsjes. Ook werden verspreid over de stad handgranaten aangetroffen.

Toch zegt de driehoek vrijdag dat het aantal geweldsincidenten en de ernst ervan in Amsterdam redelijk stabiel is. In 2016 waren er 124 ernstige geweldsincidenten, tegenover 103 in 2017. Vorig jaar was er ook sprake van 124 ernstige geweldsincidenten in de stad.

Wel lijkt het wapenbezit toe te nemen, betreffen de incidenten vaker jongeren en lijken deze eerder bereid om daadwerkelijk wapens te gebruiken.

'Geweld vrijwel altijd verbonden aan drugshandel'

Daarnaast is het excessieve geweld in Amsterdam volgens de driehoek vrijwel altijd verbonden aan de drugshandel. Hierbij worden naast vuurwapens ook vaak explosieven en granaten ingezet.

Omdat de daders van excessief geweld in Amsterdam steeds jonger zijn, richt de gemeente zich bij de aanpak van het geweld specifiek op risicojongeren. Hierbij zet het college in op de versterking van jongerenwerk en de opbouw van een stevig netwerk rond risicojongeren en hun ouders. Daarin moeten de politie, jeugdhulpverlening en jongerenwerk nauw samenwerken.

Voorkomen dat jongeren afglijden in drugs

Daarnaast zal het zogeheten programma Drugs in oktober aan de gemeenteraad worden aangeboden, dat zich onder meer richt op het voorkomen dat kwetsbare jongeren verder afglijden in de drugshandel. Ook moeten wijken en groepen worden versterkt in de strijd tegen drugshandel en moet de zwijgcultuur worden tegengegaan.

Daarnaast zet het college specifiek in op het tegengaan van wapens. Dit doet zij onder meer door het uitvoeren van preventieve wapencontroles in kluisjes en jassen, voorlichting over wapens op scholen en wapen-inleveracties.