De kwaliteit van het basisonderwijs in de stad loopt achteruit door het toenemende lerarentekort. Ruim 280 fulltimebanen zijn nog niet vervuld.

Volgens het Breed Bestuurlijk Onderwijs Amsterdam (BBO), dat onderzoek deed naar het lerarentekort in de stad, kost het "scholen de grootst mogelijke moeite om voor alle kinderen een docent voor de klas te hebben". Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) spreekt van een crisis.

Volgens het BBO zijn "de beperkte mogelijkheden om mensen te werven vrijwel uitgeput". Als noodoplossing worden groepen samengevoegd en zetten basisscholen onbevoegde docenten voor de klas, zoals onderwijsassistenten, leraren in opleiding of mensen die bezig zijn zich om te scholen tot leraar.

Daarmee worden 220 arbeidsplaatsen vervuld. Voor de overige zestig vacatures is nog geen oplossing gevonden.

'Amsterdamse scholen harder geraakt'

"Het forse aantal onbevoegde leraren, die begeleiding nodig hebben, legt een grote druk op de vaste leerkrachten. Zij moeten hun aandacht verdelen en zij hebben minder tijd voor de kinderen in hun klas", concluderen de onderzoekers. "Dit alles gaat ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs."

Moorman maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en stipt aan dat Amsterdamse scholen veel harder worden geraakt dan de rest van Nederland. "Met ruim 220 basisscholen in de stad betekent dit dat iedere school wel één of meerdere openstaande vacatures heeft. En helaas zijn ze verre van gelijk verdeeld over de scholen."

Ook is de wethouder kritisch op de vele scholen die gebruikmaken van uitzendbureaus om vacatures te vervullen. Ze zegt er begrip voor te hebben dat scholen bij ziekte, zwangerschap of calamiteit een uitzendbureau inschakelen, maar stipt aan dat dit veel belastinggeld kost. "Geld dat bedoeld is voor goed onderwijs. Bovendien is het steeds werken met tijdelijke collega's verre van ideaal voor teamsamenwerking en leerlingen."

Moorman gaat op 4 september samen met de onderwijswethouders uit Utrecht, Den Haag en Rotterdam in gesprek met minister voor voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob over het lerarentekort.