De Amsterdamse wethouder Moorman (Onderwijs) is van mening er alles aan gedaan te hebben om het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam extra ruimte voor nieuwe leerlingen te bieden. Ondanks het bezwaar van de school komt er voorlopig dus ook geen andere oplossing dan het reeds aangeboden schoolgebouw in Bos en Lommer.

Het Cornelius Haga Lyceum had in het huidige schoolgebouw aan de Naritaweg te weinig ruimte voor de 129 nieuwe aanmeldingen voor aankomend schooljaar. De bouw van extra lokalen op de Naritaweg kwam niet van de grond, omdat de gemeente en het bestuur van de school in conflict kwamen over de bouw van deze lokalen.

Omdat de leerlingen vanaf 27 augustus wel weer naar school moeten, kwam wethouder Moorman met een andere oplossing. Een schoolgebouw van de school Het Reinaert, dat zelf verhuist, wordt beschikbaar gesteld voor een deel van de leerlingen van het Haga Lyceum. Directeur Soner Atasoy gaf direct al aan niet van plan te zijn gebruik te maken van het gebouw aan de Reinaert de Vosstraat.

Nu blijkt dan ook dat de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar het Haga Lyceum onder valt, afgelopen maandag bezwaar heeft gemaakt tegen deze oplossing van de gemeente. De beslissingsprocedure van de gemeente over het bezwaar moet nog worden afgerond. Tot die tijd komt de gemeente dus niet met een nieuwe oplossing.

Gemeente zegt er alles aan gedaan te hebben

"De gemeente heeft er in het belang van de leerlingen en hun onderwijs alles aan gedaan om tijdig voor het nieuwe schooljaar aanvullende huisvesting gereed te hebben en zo aan haar huisvestingsplicht te voldoen", zo valt te lezen in een brief van Moorman aan de gemeenteraad. De wethouder vindt dan ook dat het Haga Lyceum zijn leerlingen benadeelt: "Het college betreurt deze gang van zaken, omdat de leerlingen van de school de dupe zullen worden van de opstelling van het schoolbestuur."

Het is nu aan het bestuur van de school of ze alsnog het schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat betrekken. "Het college gaat er vanuit dat SIO, in afwachting van de beslissing op bezwaar, alsnog het gebouw aan de Reinaert de Vosstraat in gebruik zal nemen."

Directeur van Haga Lyceum vindt dat gemeente niet te hulp schiet

Soner Altasoy, directeur van het Cornelius Haga Lyceum vindt dat de gemeente hem niet te hulp schiet met het aangeboden schoolgebouw. "De gemeente heeft het over een oplossing, maar dit is een dolksteek in de rug", aldus Altasoy.

"Het kan niet op twee locaties. Ik moet dan binnen enkele dagen een locatieleider vinden, dat kan helemaal niet in deze periode. Er is een groot gebrek aan mensen met bevoegdheden in het onderwijs." Bovendien wil Atasoy een oplossing met toekomstperspectief. "Het is voor maximaal een jaar en dat biedt geen vooruitzicht. We hebben tot 2024 een voorziening op onze locatie, dus daar wil ik verder."